کانون معلولان منطقه ۱۹

صفحه رسمی اطلاع رسانی شهروندان دارای معلولیت منظقه ۱۹شهر تهران
پیشخوان
تبلیغات
کلمات کلیدی

اداره سلامت منطقه 19

مدیر اداره سلامت منطقه 19

روابط عمومی شهرداری منطقه 19

کلاسهای آموزشی

اعضای کانون معلولان منطقه 19

روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19

اعضای کانون معلولان

هفته ی معلول در منطقه 19

مجموع فعالیت های خانه های سلامت محلات منظقه 19

وابط عمومی شهرداری منطقه 19

مدرسه استثنایی

روابط عمومی منطقه 19

منطقه19:مجموع اخبار کوتاه از روابط عمومی اداره سلامت منطقه

دبیر کانون معلولان منطقه 19

دبیران محلات کانون معلولان منطقه 19

اخبار بازدید شهرداران ناحیه های منطقه19 در حوزه معلولان

خانواده های توان یاب منطقه

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ویزیت رایگان

شهردار منطقه 19

عیادت از خانواده ی معلول منطقه19

بازدید خانواده ی معلول در منطقه 19

مهارت های اجتماعی ویژه اعضای کانون

اخبار کوتاه از روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19

مجموع فعالیت های خانه های سلامت محلات

جلسه منظقه ای کانون معلولان

"جلسه هم اندیشی

خدمات رایگان ویژه اعضای کانون معلولان

محیط زیست

ایستگاه سلامت


✅ کارگاه آموزش روانشناسی
والدین دارای فرزند معلول

زمان 96/9/8 ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آباد نو جنوبی✅ مشاوره فردی معلولین و خانواده

زمان 96/9/8 ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار
✅ کارگاه آموزشی معلولیت
محدودیت نیست

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅ دیدار با خانواده معلولین کم بضاعت

زمان 96/9/11
ساعت 11-10
مکان برگزاری منازل اعضای کانون معلولین
محله خانی آبادنو جنوبی✅ گارگاه آموزشی بهینه نمودن
زیست معلولان

زمان 96/9/11
ساعت 15-14
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار


✅ ایستگاه سلامت تست قندخون
تست فشار خون ویژه اعضای کانون معلولین

زمان 96/9/11
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
شکوفه شمالی✅ ایستگاه سلامت

زمان 96/9/11
ساعت 9
مکان برگزاری خانه سلامت
شریعتی شمالی✅ مسابقه نقاشی ویژه کودکان
با محوریت معلول

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید شکری
اسماعیل آباد✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری منزل معلولین
محله نعمت آباد✅ کلاس آموزشی ارتباط سالم
با افراد معلول

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخواه شمالی✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/11
ساعت 14-12
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخواه شمالی✅ کلاس آموزشی مهارت ارتباط
با معلولین

زمان 96/9/11
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید کاظمی✅ کارگاه آموزشی پپیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/11
ساعت 13-12
مکان برگزاری مسجد ابوالفضل (ع)
ناحیه 4

✅ ویزیت پزشکی رایگان معلولان
در منزل

زمان 96/9/11
ساعت 12-11
مکان برگزاری مرتضی گرد
ناحیه 4✅ دیدار با معلولان

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه معلولین
محله اسفندیاری و بستان✅ کارگاه آموزشی موثر با
معلولین

زمان 96/9/12
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
خانی‌آباد نو شمالیچشن ویژه‌ای معلولین

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آباد نو جنوبی✅ کارگاه آموزشی چگونگی
برخورد با معلولان سالمند

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله بهمنیار✅ کلاس آموزشی جلوگیری از
تولد فرزند دارای معلولیت

زمان 96/9/12
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
شکوفه جنوبی✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شهید شکری
اسماعیل آباد✅ ویزیت طب سنتی

زمان 96/9/12
ساعت 11-9
سرای محله شهید کاظمی
شهید کاظمی✅ دیدار با معلولین کم
بضاعت و هداء سبد حمایتی

زمان 96/9/12
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
مرتضی گرد
ناحیه 4


✅ کلاس آموزشی امید و زندگی

زمان 96/9/12
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخوا جنوبی✅دیدار جمعی از معلولین با
شهردار منطقه ۱۹

زمان 96/9/13
ساعت 10
مکان برگزاری دفتر شهردار
اداره سلامت✅دیدار با اعضای کانون معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه معلولان
محله خانی آبادنو شمالی✅کارگاه آموزشی پیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/13
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری و بستان✅اردوی تفریحی ویژه معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری حیات وحش
محله خانی آباد نو جنوبی


✅کلاس آموزشی پیشگیری از
به دنیا آمدن فرزندان معلول

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه شاهد کوثر


✅ویزیت پزشکی معلولین و
خانواده هایشان

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار✅کلاس آموزشی معلولین و
نیاز های آنان

زمان 96/9/13
ساعت 11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی شمالی✅کلاس آموزشی پیشگیری از
تولد کودکان معلول

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری درمانگاه اسماعیل آباد


✅پخش فیلم و پذیرایی‌
بمناسبت روز جهانی معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 11
مکان برگزاری سالن کنفرانس
محله شکوفه شمالی


✅کلاس آموزشی روشهای
سازگاری روانی اجتماعی


زمان 96/9/13
ساعت 13-12
مکان برگزاری مرکز بهداشتی دولتخواه جنوبی


✅ویزیت رایگان پزشکی

زمان 96/9/13
ساعت 13-11
مکان برگزاری مطلب پزشک
محله نعمت آباد


✅کلاس آموزشی امید به زندگی

زمان 96/9/13
ساعت 13-12
مکان برگزاری مسجد سید الشهداء
شهید کاظمی✅تقدیراز معلولین نخبه

زمان 96/9/13
ساعت 11-10
مکان برگزاری مرتضی گرد
ناحیه 4

✅بازدید از خانواده معلول
قطع نخائی

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری منازل اعضای کانون معلولین
محله رسالت✅جشن ویژه اعضای کانون معلولان محلات منطقه

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی‌آباد نو جنوبی


✅فعالیت جسمانی مخصوص
معلولان ضایع نخاعی

زمان 96/9/14
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅مشاوره گروهی در خصوص
مشکلات اجتماعی معلولیت

زمان 96/9/14
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅تقدیر از معلولین نخبه

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آبادنو شمالی


✅کارگاه آموزشی چگونگی مهارت آموزی معلولین کم سن

زمان 96/9/14
ساعت 15-14
مکان برگزاری خانه سلامت
محله بهمنیار


✅چشن ویژه‌ اعضای
کانون معلولین

زمان 96/9/14
ساعت 11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی جنوبی

✅ مسابقه ورزشی

زمان 96/9/14
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی جنوبی✅ایستگاه سلامت

زمان 96/9/14
ساعت 9
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شکوفه جنوبی


✅مشاوره فردی

زمان 96/9/14
ساعت 17-13
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید شکری
اسماعیل آباد


✅ایستگاه سلامت تست
فشارخون

زمان 96/9/14
ساعت 12-9
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخوا جنوبی


✅مشاوره فردی

زمان 96/9/14
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله نعمت آباد✅کلاس آموزشی پیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه مقداد
محله دولتخوا شمالی


✅توزیع بروشور

زمان 96/9/14
ساعت 12-11
مکان برگزاری مدرسه مقداد
محله دولتخوا شمالی


✅دیدار با دانش آموزان معلول
در روستاها

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه ابتدایی شریعت ولیعصر
محله رسالت


✅ایستگاه سلامت

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری حسینیه علی اکبر (ع) مرتضی گرد
ناحیه 4

✅اردوی تفریحی ویژه معلولان

زمان 96/9/14
ساعت 16-14
مکان برگزاری امام زاده علی اکبر (ع) پلائین
ناحیه 4


✅ کارگاه آموزشی پپیشگیری از
تولد کودکان دارای معلولیت

زمان 96/9/16
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله رسالت


✅ کارگاه آموزشی معلولیت محدودیت نیست

زمان 96/9/15
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله رسالت

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.