کانون معلولان منطقه 19

صفحه رسمی اطلاع رسانی شهروندان دارای معلولیت منظقه ۱۹شهر تهران
پیشخوان
تبلیغات تبلیغات

✅ کارگاه آموزش روانشناسی
والدین دارای فرزند معلول

زمان 96/9/8 ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آباد نو جنوبی✅ مشاوره فردی معلولین و خانواده

زمان 96/9/8 ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار
✅ کارگاه آموزشی معلولیت
محدودیت نیست

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅ دیدار با خانواده معلولین کم بضاعت

زمان 96/9/11
ساعت 11-10
مکان برگزاری منازل اعضای کانون معلولین
محله خانی آبادنو جنوبی✅ گارگاه آموزشی بهینه نمودن
زیست معلولان

زمان 96/9/11
ساعت 15-14
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار


✅ ایستگاه سلامت تست قندخون
تست فشار خون ویژه اعضای کانون معلولین

زمان 96/9/11
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
شکوفه شمالی✅ ایستگاه سلامت

زمان 96/9/11
ساعت 9
مکان برگزاری خانه سلامت
شریعتی شمالی✅ مسابقه نقاشی ویژه کودکان
با محوریت معلول

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید شکری
اسماعیل آباد✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری منزل معلولین
محله نعمت آباد✅ کلاس آموزشی ارتباط سالم
با افراد معلول

زمان 96/9/11
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخواه شمالی✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/11
ساعت 14-12
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخواه شمالی✅ کلاس آموزشی مهارت ارتباط
با معلولین

زمان 96/9/11
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید کاظمی✅ کارگاه آموزشی پپیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/11
ساعت 13-12
مکان برگزاری مسجد ابوالفضل (ع)
ناحیه 4

✅ ویزیت پزشکی رایگان معلولان
در منزل

زمان 96/9/11
ساعت 12-11
مکان برگزاری مرتضی گرد
ناحیه 4✅ دیدار با معلولان

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه معلولین
محله اسفندیاری و بستان✅ کارگاه آموزشی موثر با
معلولین

زمان 96/9/12
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
خانی‌آباد نو شمالیچشن ویژه‌ای معلولین

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آباد نو جنوبی✅ کارگاه آموزشی چگونگی
برخورد با معلولان سالمند

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله بهمنیار✅ کلاس آموزشی جلوگیری از
تولد فرزند دارای معلولیت

زمان 96/9/12
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
شکوفه جنوبی✅ ایستگاه سلامت (تست فشار خون)

زمان 96/9/12
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شهید شکری
اسماعیل آباد✅ ویزیت طب سنتی

زمان 96/9/12
ساعت 11-9
سرای محله شهید کاظمی
شهید کاظمی✅ دیدار با معلولین کم
بضاعت و هداء سبد حمایتی

زمان 96/9/12
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
مرتضی گرد
ناحیه 4


✅ کلاس آموزشی امید و زندگی

زمان 96/9/12
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخوا جنوبی✅دیدار جمعی از معلولین با
شهردار منطقه ۱۹

زمان 96/9/13
ساعت 10
مکان برگزاری دفتر شهردار
اداره سلامت✅دیدار با اعضای کانون معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه معلولان
محله خانی آبادنو شمالی✅کارگاه آموزشی پیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/13
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری و بستان✅اردوی تفریحی ویژه معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری حیات وحش
محله خانی آباد نو جنوبی


✅کلاس آموزشی پیشگیری از
به دنیا آمدن فرزندان معلول

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه شاهد کوثر


✅ویزیت پزشکی معلولین و
خانواده هایشان

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله بهمنیار✅کلاس آموزشی معلولین و
نیاز های آنان

زمان 96/9/13
ساعت 11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی شمالی✅کلاس آموزشی پیشگیری از
تولد کودکان معلول

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری درمانگاه اسماعیل آباد


✅پخش فیلم و پذیرایی‌
بمناسبت روز جهانی معلولین

زمان 96/9/13
ساعت 11
مکان برگزاری سالن کنفرانس
محله شکوفه شمالی


✅کلاس آموزشی روشهای
سازگاری روانی اجتماعی


زمان 96/9/13
ساعت 13-12
مکان برگزاری مرکز بهداشتی دولتخواه جنوبی


✅ویزیت رایگان پزشکی

زمان 96/9/13
ساعت 13-11
مکان برگزاری مطلب پزشک
محله نعمت آباد


✅کلاس آموزشی امید به زندگی

زمان 96/9/13
ساعت 13-12
مکان برگزاری مسجد سید الشهداء
شهید کاظمی✅تقدیراز معلولین نخبه

زمان 96/9/13
ساعت 11-10
مکان برگزاری مرتضی گرد
ناحیه 4

✅بازدید از خانواده معلول
قطع نخائی

زمان 96/9/13
ساعت 12-10
مکان برگزاری منازل اعضای کانون معلولین
محله رسالت✅جشن ویژه اعضای کانون معلولان محلات منطقه

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی‌آباد نو جنوبی


✅فعالیت جسمانی مخصوص
معلولان ضایع نخاعی

زمان 96/9/14
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅مشاوره گروهی در خصوص
مشکلات اجتماعی معلولیت

زمان 96/9/14
ساعت 12-11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله اسفندیاری وبستان


✅تقدیر از معلولین نخبه

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله خانی آبادنو شمالی


✅کارگاه آموزشی چگونگی مهارت آموزی معلولین کم سن

زمان 96/9/14
ساعت 15-14
مکان برگزاری خانه سلامت
محله بهمنیار


✅چشن ویژه‌ اعضای
کانون معلولین

زمان 96/9/14
ساعت 11
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی جنوبی

✅ مسابقه ورزشی

زمان 96/9/14
ساعت 10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شریعتی جنوبی✅ایستگاه سلامت

زمان 96/9/14
ساعت 9
مکان برگزاری خانه سلامت
محله شکوفه جنوبی


✅مشاوره فردی

زمان 96/9/14
ساعت 17-13
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله شهید شکری
اسماعیل آباد


✅ایستگاه سلامت تست
فشارخون

زمان 96/9/14
ساعت 12-9
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله دولتخوا جنوبی


✅مشاوره فردی

زمان 96/9/14
ساعت 11-10
مکان برگزاری خانه سلامت
سرای محله نعمت آباد✅کلاس آموزشی پیشگیری از
تولد نوزادان دارای معلولیت

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه مقداد
محله دولتخوا شمالی


✅توزیع بروشور

زمان 96/9/14
ساعت 12-11
مکان برگزاری مدرسه مقداد
محله دولتخوا شمالی


✅دیدار با دانش آموزان معلول
در روستاها

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری مدرسه ابتدایی شریعت ولیعصر
محله رسالت


✅ایستگاه سلامت

زمان 96/9/14
ساعت 12-10
مکان برگزاری حسینیه علی اکبر (ع) مرتضی گرد
ناحیه 4

✅اردوی تفریحی ویژه معلولان

زمان 96/9/14
ساعت 16-14
مکان برگزاری امام زاده علی اکبر (ع) پلائین
ناحیه 4


✅ کارگاه آموزشی پپیشگیری از
تولد کودکان دارای معلولیت

زمان 96/9/16
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله رسالت


✅ کارگاه آموزشی معلولیت محدودیت نیست

زمان 96/9/15
ساعت 12-10
مکان برگزاری خانه سلامت
محله رسالت

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.