کانون معلولان منطقه 19

صفحه رسمی اطلاع رسانی شهروندان دارای معلولیت منظقه ۱۹شهر تهران
پیشخوان
تبلیغات تبلیغات

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد. مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع نحوه برخورد با کودکان دارای معلولیت به همت خانه سلامت" شکوفه شمالی" خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش توانمندی و اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت ، کلاس آموزشی" نحوه برخورد با کودکان دارای معلولیت "ویژه والدین و اعضای خانواده معلولین در خانه سلامت شکوفه شمالی برگزار شد که بیش از 15 نفر از مباحث ارائه شده در این کلاس بهره مند شدند.

همچنین در این کلاس مراحل سازگاری والدین با فرزند معلول (که مرحله آگاهی از خطر، مرحله مقاومت و مرحله فرسودگی را شامل می شود ) به طور کامل شرح و تبیین و در ادامه کارگاه نیز نحوه و چگونگی همدلی با اعضای معلول خانواده بیان شد.

وی در خصوص این کارگاه اظهار داشت: اغلب خانواده ها برای تطابق با مشکل داشتن فرزند معلول و نحوه برخورد با این کودکان دچار چالش و مشکلات است.در این کلاس آموزشی تلاش داشتیم ضمن آموزش والدین در زمینه قبول این مشکل و نحوه مقابله با آن ، بتوانند از رفتارهای کودکانشان آگاهی یابند و با کودکان معلولشان آگاهانه تر و اصولی تر رفتار کنند.
۲۵ تیر ۹۳ ، ۱۸:۳۸
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " آشنایی با معلولیت ( پیشگیری و توانبخشی) به همت خانه سلامت شریعتی جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای بستر سازی به منظور تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلولیت و توانمندی معلولین، کلاس آموزشی با موضوع " آشنایی با معلولیت ( پیشگیری و توانبخشی) با حضور بیش از 25 نفر از شهروندان برگزار شد.

وی تشریح کرد: علل معلولیت- انواع معلولیت و راهکارهای اساسی پیشگیری از معلولیت از جمله مباحث مطرح شده در این کلاس آموزشی بود.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۲۲:۵۲
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " ارتباطات موثر اجتماعی ویژه معلولین" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش توانمندی معلولین و جلب و توسعه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمامی فعالیت های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای حضور معلولان در جامعه ، کارگاه آموزشی با موضوع " ارتباطات موثر اجتماعی ویژه معلولین " در خانه سلامت برگزار شد که بالغ بر 15 نفر از معلولین از این برنامه بهره مند شدند.

وی تشریح کرد: راهکارهای افزایش اعتماد به نفس،نحوه بیان صریح احساسات،مخالف بودن به شیوه مناسب و ... از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۲۸
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش توانمندی و اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت ، کلاس آموزشی" نحوه برخورد با کودکان دارای معلولیت "ویژه والدین و اعضای خانواده معلولین در خانه سلامت برگزار شد که بیش از 15 نفر از مباحث ارائه شده در این کلاس بهره مند شدند.

همچنین در این کلاس مراحل سازگاری والدین با فرزند معلول (که مرحله آگاهی از خطر، مرحله مقاومت و مرحله فرسودگی را شامل می شود ) به طور کامل شرح و تبیین و در ادامه کارگاه نیز نحوه و چگونگی همدلی با اعضای معلول خانواده بیان شد.

وی در خصوص این کارگاه اظهار داشت: اغلب خانواده ها برای تطابق با مشکل داشتن فرزند معلول و نحوه برخورد با این کودکان دچار چالش و مشکلات است.در این کلاس آموزشی تلاش داشتیم ضمن آموزش والدین در زمینه قبول این مشکل و نحوه مقابله با آن ، بتوانند از رفتارهای کودکانشان آگاهی یابند و با کودکان معلولشان آگاهانه تر و اصولی تر رفتار کنند.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۲۳
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " راهکارهای پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: بنا بر آمار سازمان بهداشت و سازمان ملل متحد ، 10 درصد از جمعیت هر کشور را افراد معلول تشکیل می دهد، لذا در راستای پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت، کلاس آموزشی با همکاری کانون معلولین برگزار شد که بیش از 20 نفر از شهروندان از این برنامه بهره مند شدند.

وی تشریح کرد: دلایل و چرایی عدم ازدواج فامیلی و ضرورت انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج از اهم مباحث مطرح شده در این کلاس آموزشی بود.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۱۷
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " کارآفرینی با استفاده از مواد دور ریختنی" ویژه معلولین به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: ارتقاء مهارت ها و توانمندی معلولین به آنها این فرصت را می دهد که در زمینه هایی مانند اشتغال ، ارتباطات ، استقلال فردی و رفاه عمومی به موفقیت هایی دست یابند، در همین راستا کارگاه آموزش " کارآفرینی با استفاده از مواد دور ریختنی" ویژه اعضای کانون معلولین برگزار شد که بالغ بر 15 نفر از این برنامه بهره مند شدند
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۱۱
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " ارتباط موثر اجتماعی ویژه معلولین" به همت خانه سلامت شکوفه جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای بستر سازی به منظور تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به معلولیت و توانمندی معلولین، کلاس آموزشی با موضوع " ارتباط موثر اجتماعی ویژه معلولین " برگزار شد که بالغ بر 20 نفر از اعضای کانون معلولین از این برنامه بهره مند شدند.

وی تشریح کرد: نحوه بیان احساسات از جمله مباحثی بود که در این کلاس به معلولین آموزش داده شد.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۷
سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱ ق.ظ

برگزاری کلاس آموزشی فضای شهری و زندگی معلولان

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " فضای شهری و زندگی معلولان" به همت خانه سلامت شکوفه جنوبی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: نظر به اینکه مشکلات و کاشتی های موجود در محیط شهری، افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می کند ، لذا کلاس آموزشی " فضای شهری و زندگی معلولان" با تاکید بر مباحث تعاریف معلولیت، پیشینیه اقدامات، دامنه کاربرد و اهداف و الزامات مناسب سازی و نیز ظوابط و معیارهای طراحی فضاهای شهری برای معلولین برگزار شد که بالغ بر 20 نفر از این برنامه بهره مند شدند
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۱
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " نحوه مراقبت از افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی به همت خانه سلامت ابن سینا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: نظر به آمار بالای تعداد معلولین جسمی و حرکتی، کارگاه آموزشی با موضوع " نحوه مراقبت از افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی در خانه سلامت با هدف فرهنگ سازی در راستای همدلی و کمک به معلولین برگزار شد که در این کارگاه مباحثی همچون نحوه باز و بسته کردن ویلچرها، نحوه گذاشتن ویلچر در صندوق ماشین، تغییر جهت دادن ویلچرها،نحوه کمک به معلولین در بالا و پایین رفتن از پله ها و نیز نحوه کمک به معلولین در بالا و پایین رفتن از جدول برای حاضرین تشریح و تبیین شد.

وی تشریح کرد: گفتنی است بالغ بر 25 نفر از اعضای کانون معلولین و خانواده هایشان از این برنامه بهره مند شدند.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۰:۴۹
مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی با موضوع " نحوه برخورد با فرزندان دارای معلولیت" به همت خانه سلامت خانی آباد جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19، داداش زاده با اعلام این خبر افزود: در راستای افزایش توانمندی و اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت ، کلاس آموزشی" نحوه برخورد با کودکان دارای معلولیت "ویژه والدین و اعضای خانواده معلولین در خانه سلامت برگزار شد که بیش از 15 نفر از مباحث ارائه شده در این کلاس بهره مند شدند.

همچنین در این کلاس مراحل سازگاری والدین با فرزند معلول (که مرحله آگاهی از خطر، مرحله مقاومت و مرحله فرسودگی را شامل می شود ) به طور کامل شرح و تبیین و در ادامه کارگاه نیز نحوه و چگونگی همدلی با اعضای معلول خانواده بیان شد.

وی در خصوص این کارگاه اظهار داشت: اغلب خانواده ها برای تطابق با مشکل داشتن فرزند معلول و نحوه برخورد با این کودکان دچار چالش و مشکلات است.در این کلاس آموزشی تلاش داشتیم ضمن آموزش والدین در زمینه قبول این مشکل و نحوه مقابله با آن ، بتوانند از رفتارهای کودکانشان آگاهی یابند و با کودکان معلولشان آگاهانه تر و اصولی تر رفتار کنند.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۰:۴۲